In memoriam

Piet Vos [1940—2023]

Op 6 januari 2023 is ons erelid, Piet Vos, op 82-jarige leeftijd overleden. Piet was al vrij snel na de oprichting van Technet Delft begin jaren ’90 een actief bestuurslid. Door zijn belangstelling in de techniek sloeg hij, als vertegenwoordiger van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geen bijeenkomst over. Samenwerken en verbinden zat in zijn bloed, hij was dan ook altijd bezig om contacten te leggen binnen de vereniging en netwerken.

In 2002 is Piet officieel afgetreden als bestuurslid van Technet. In de jaren daarna leverde hij grote bijdragen aan Technet: hoofdredacteur van het Jaarboek 2004 en het Jaarboek 2010. Verder speelde hij een actieve rol in de webredactie.

Eenmaal met pensioen ging heeft hij zich jarenlang voor onze vereniging ingezet door de communicatie met de media te verzorgen. Daarnaast heeft bij hij het archief van de beginjaren van Technet geïnventariseerd en onderhouden. Een deel hiervan is terug te vinden in de stadsarchieven van de gemeente Delft.

Wegens zijn bijzondere verdiensten voor Technet is Piet in 2016 benoemt tot erelid van de vereniging.

Ook toen hij in de buurt van Nijmegen ging wonen, kwam Piet nog met grote regelmaat op de Technet bijeenkomsten. Dit heeft hij volgehouden tot zijn gezondheid het niet mogelijk maakte om de avonden bij te wonen. Het contact met hem en zijn interesse in Technet is altijd gebleven.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de tijd die we met Piet hebben mogen hebben en de bijdrage die hij zo onbaatzuchtig heeft geleverd aan de vereniging. We missen hem als actief lid maar nog meer als goede vriend.

Piet Vos [1940—2023]

ik kom wel/niet naar deze bijeenkomst

Ik heb de volgende dieetwensen

Ik neem een introducee mee

Ik weet van deze bijeenkomst via:

12 + 6 =