VORtech

Erwin Mulder
VORtech

VORtech is een bureau van  wetenschappelijk programmeurs en toegepast wiskundigen. We bieden diensten aan voor het ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van programmatuur waarin complexe berekeningen en simulaties centraal staan. Dat doen we voor veel verschillende toepassingsgebieden: watermanagement, procesindustrie, verkeersmanagement, olie-exploratie en milieumanagement. We werken meestal samen met experts uit het toepassingsgebied, waarbij wij de kennis van deze experts vertalen naar efficiente en robuuste rekenprogrammatuur. Een belangrijk deel van ons werk vindt plaats binnen langlopende service contracten, waarbij we op aanvraag werkzaamheden uitvoeren aan programmatuur van de klant.

VORtech is opgericht in 1997 en telt op dit moment ruim 20 medewerkers. Deze medewerkers hebben meestal een academische opleiding op het gebied van toegepaste wiskunde en wetenschappelijk programmeren. Circa de helft van de collega’s heeft ook een doctors-titel in die richting. We onderhouden goede contacten met diverse academische groepen op het gebied van toegepaste wiskunde en werken graag aan valorizatietrajecten.