TangibleApp

Titus Riemersma
TangibleApp

We zijn zeer gespecialiseerd in tactiele softwareontwikkeling.

Naast multi-touch interfaces zoeken we naar alle mogelijke manieren om een ​​daadwerkelijke interactie met de virtuele wereld te creëren, waarbij we proberen een natuurlijke, intuïtieve synergie te bereiken om mensen die in de virtuele wereld opereren sterker te maken.