Datamat

Lon de Jong
Datamat

DATAMAT ondersteunt bedrijven bij innovatie op technisch en organisatorisch gebied. Primair aandachtsgebied is de natuurkunde en het gebruik van fysische technieken in specifieke toepassingen. Waar nuttig legt DATAMAT contacten binnen de kennisinfrastructuur.