Buccaneer

HERARD BUIS
Buccaneer

We ondersteunen scale-ups, de industrie en de energietransitie door:

  • Mobiliseren van energie & offshore
  • Versnellen van innovatieve technologiebedrijven
  • Faciliteren van
    samenwerkingsverbanden door een grote impact mogelijk maken

We zitten er samen in. Succesvolle aanpassing van innovatieve technologie is gebaseerd op gecombineerde inspanning, op gebundelde kennis, co-creatie en teamprestaties. Samen realiseren we verandering en impact.