3 november: Mini-ALV – introductie nieuw bestuurslid Arjan van Rijsbergen

3 november 2021 - 17:00-22:00

Restaurant Rossio - Oude Delft 78, 2611 CD Delft

Omschrijving

Op 3 november a.s. bij Rossio in Delft. Aanleiding is het voorstellen van ons nieuwe bestuurslid Arjan van Rijsbergen maar we hebben ook nog wat andere puntjes die we graag met jullie delen (zie agenda). Na de ALV gaan we nog een hapje eten bij Rossio, dus we combineren weer het nuttige met het aangename!

Programma

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Vaststellen notulen vorige ALV
  4. Aanstelling nieuw bestuurslid: Arjan van Rijsbergen
  5. Opzet bijeenkomsten 2022
  6. Contributie en begroting 2022
  7. Project
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

3 november: Mini-ALV – introductie nieuw bestuurslid Arjan van Rijsbergen

Inschrijven bijeenkomst

ik kom wel/niet naar deze bijeenkomst

Ik heb de volgende dieetwensen

Ik neem een introducee mee

Ik weet van deze bijeenkomst via: