23 jan ALV Technet Leden

dinsdag 23 januari 2024 - 17:00-18:00

online

Omschrijving

23 januari vindt, zoals aangekondigd, de ALV plaats, via Teams.

Aanvullende stukken (agenda, begroting en contributievoorstel, zijn via de mail verstuurd).

Voor de volledigheid, zie ook de agenda hieronder.

Aanmelding via de site is niet nodig.

 

 

Microsoft Teams meeting, neem deel via deze directe link.

of via de weblogin: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1

Meeting ID: 382 141 483 72
Passcode: A5Rtq7

 

 

 

Programma

1. Opening en vaststelling Agenda
2. Mededelingen Bestuur
3. Begroting 2024, vaststelling contributie (toelichting Richard Visee, penningmeester)
5. Bestuurssamenstelling
a. Aftreden secretaris (Alisa Nevinskaia) en aantreden nieuwe secretaris: Herry Bruins, ondersteuning door Jenny Coenen
b. Aftreden penningmeester (Richard Visee) en opvolging door Arjan van Rijsbergen
c. Inzet Gert Jan van den Berg
d. Oproep voor nieuwe bestuursleden
6. Rondvraag
7. Sluiting

Inschrijving is gesloten!

23 jan ALV Technet Leden

Inschrijven bijeenkomst

ik kom wel/niet naar deze bijeenkomst

Ik heb de volgende dieetwensen

Ik neem een introducee mee

Ik weet van deze bijeenkomst via: