Lid worden

Wilt u ook lid worden van Technet?

Dan is dit uw profiel: u bent een hightech ondernemer, hoofd van een onderzoeksgroep of technisch directeur.

Technet is namelijk op zoek naar personen die actief met de techniek bezig zijn [universitaire of hbo-achtergrond] in leidinggevende functies - dus geen sales manager of PR-medewerker - die bovendien een brede technische belangstelling hebben.

Voldoet aan dit profiel en bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van Technet? Vul dan het onderstaande aanmeldingsformulier in. Na ontvangst van uw gegevens neemt het Technet-bestuur de aanmelding in behandeling. Vervolgens nemen wij contact met u op. Behoort u tot de beoogde doelgroep, dan nodigen wij u graag uit deel te nemen aan een van onze bijeenkomsten.

U wordt dan verzocht om tijdens de bijeenkomst een 'elevator pitch' te houden: in precies één minuut u zelf en uw bedrijf of instelling te presenteren voor de aanwezigen. Als er na de bijeenokmst door het bestuur wordt ingestemd met uw lidmaatschap, dan zullen wij u te zijner tijd vragen een Technet-thema-avond te organiseren. Hierbij geldt de beperking dat het niet op uw eigen vakgebied mag zijn.

De kosten van het standaard lidmaatschap bedragen à € 165,- per jaar voor een bedrijf met maximaal 3 werknemers. Hiervoor kunnen twee vaste personen per bedrijf/instelling op de maandelijkse avonden aanwezig zijn. Voor bedrijven met 4 of meer werknemers geldt een jaarbijdrage van à € 385. Bij het standaard lidmaatschap is het meenemen van 1 introducee per keer gratis. Voor elke volgend persoon wordt een bijdrage van à € 20 gevraagd. Voor à € 495 jaar verkrijgt u het zogenaamde corporate lidmaatschap dat u recht geeft om naaste de twee vaste contactpersonen zonder extra kosten maximaal 2 introducees uit uw organisatie mee te nemen naar de bijeenkomsten. Incidenteel wordt er een bijdrage gevraagd voor het bijwonen van speciale bijeenkomsten (zoals zeildagen en kerstdiners). U krijgt ook automatisch alle vragen van de Kennistelefoon doorgemaild.